Dokumentált kezdetek

Valószínű, hogy a tiszai víziturizmus kialakulásának szakajtónyi morzsái dokumentálatlanok maradtak.

A kor – 1957-1968 – „közösségi felületei” segítettek

A kezdeteiről a Nemzeti Sport, a Turista, a Népszava, a Hajdu-Bihari Napló, a Csongrád Megyei Napló, a Magyar Nemzet, a Képes Magyarország, az Esti Hírlap, a Magyar Ifjúság, a Fejér Megyei Hírlap és a Veszprémi Napló híreiből, tudósításaiból jutottunk értékes információkhoz.

A Magyar Kajak-Kenu Szövetség (MKKSZ) Túrabizottsága a Nemzeti Sport 1957. december 1.-jei hírei között megjelenik:

 • aki a szövetség által rendezett öt túraverseny közül négyen részt vesz és megfelelő mennyiségű pontot szerez, az benevezhet a III. Nemzetközi Duna Túrára (TID),
 • 1958. július 12-e és 20-a között a Tisza felső határától Szegedig terveznek egy nagyszabású Tisza-túrát. (Ennek megrendezéséről és sikereiről tudósításokat nem találtunk.)

A nevezés feltételeként tervezett teljesítmény-igazolását szükségesnek látták, mert a II. TID hazai előkészítése a „hosszú távolságok megtételének képessége” vizsgálatának hiánya miatt „meglehetősen felületes” volt.

A Magyar Természetjáró Szövetség (MTSZ) 1959. évi nyári tervei között szerepelt, hogy „megrendezzük a Bodrog-Tisza túrát is”. – Erről a túráról tudósítást, értékelést nem találtunk.

… 1962-ben a Tiszán nemzetközi Tisza-túrát vezetnek …

Ez év februárjától a megyei és országos lapokból összegyűjtött hírözön tartja izgalomban a vízituristákat:

 • „A Természetjáró Szövetség Csongrád megyei Elnöksége február 18-án tartja első ülését ebben az évben a Szeged Városi KISZ Bizottság nagytermében. A tanácsülést követően a résztvevők közös túrát rendeznek az I. nemzetközi »Csongrád—Szeged« Tisza-túra létesítendő táborhelyére.”
 • „jelenlevők együttesen látogattak el az I. Nemzetközi Tisza Túra szegedi táborhelyére, a Felsőtiszapartra.”
 • „Új és érdekes lehetőségekkel bővült a Magyar Természetbarát Szövetség ez évi nemzetközi cseretúra-programja. … 1962-ben a Tiszán nemzetközi Tisza-túrát vezetnek …”
 • „a Magyar Természetbarátok Szövetsége, valamint a Magyar Kajak-kenu Szövetség megalakította a magyar szervező bizottságot, amely már meg is kezdte működését. A szervező bizottság kidolgozta munkatervét, közzétette kiírását, amelyet a két szövetség szervezetei már meg is kaptak. Eszerint a túrára való jelentkezés határideje március 10-e. … A Tisza-túra részvevői augusztus 5-én rajtolnak Csongrádról. A szegedi ünnepi játékok megtekintése után 10-én lépik át a jugoszláv határt és 14-én Slankamenban csatlakoznak a dunai túrázókhoz.”
 • „A hagyományos (TID) túra 1962-ben ismét újabb víziútvonalakkal bővül. Magyarországon a Rábán és a Tiszán is rendeznek csatlakozó túrát. … A Tisza túra résztvevői augusztus 5-én indulnak Csongrádiéi és a Szegedi Ünnepi Játékok megtekintése után augusztus 10-én lépik át a jugoszláv határt, hogy 14-én csatlakozzanak a Dunai túrázókhoz.”
 • „A Dunatúrához kapcsolódik az 1962-ben először szervezendő nemzetközi Tisza-túra számos résztvevője.”
 • „Idén először megrendezik a nemzetközi Tisza túrát is, amelyet — a Duna túrához hasonlóan — a kajak-kenu szövetséggel egyetértésben, közösen bonyolítanák majd le.”
 • A Szegedi Szabadtéri Játékok sportműsoraként: „Kajak-kenu : Nemzetközi Tisza Túra (jugoszláv, NDK, NSZK. csehszlovák és a magyar élgárda részvételével) augusztus 6-án.”
 • „Turista-Bábel a Dunán  – Ezennel ünnepélyesen leleplezünk egy csalafintaságot. Tessék tudomásul venni, hogy a Duna-túra nem is Duna-túra. Illetve nem csak az … A Duna-túra egyben Garam-túra is, Rába-túra is, Tisza-túra is … A Garamon 44-en jöttek végig és aszlovákiai folyóval „beömlöttek” a Dunába. A Rábán 20 NDK, 20 lengyel és 60 magyar turista evezett le Körmendtől és Győr után csatlakozott a mezőnyhöz.”

40 magyar pedig Csongrádtól indult és a kanyargós Tiszán evezett végig a Dunán át Jugoszláviába.

Vitathatatlan tehát, hogy az I. Nemzetközi Tisza Túra Csongrádról indult 1962. augusztus 6.-án.

Nagyon valószínű, hogy a túra résztvevői augusztus 5.-én érkeztek és építettek tábort, a túra pedig 6.-án rajtolt. A különböző tudósításokban megjelent létszámadatokat a túra dokumentumai pontosíthatják.